Enter your keyword

Militarizace

Totalita 1948-89

Třetí společný rys typický pro totalitní režimy je monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené moci, jejíž důsledkem byla vedle jiného také masivní militarizace společnosti. V Československu byla v poválečném období budována velmi početná armáda podle sovětského vzoru. Již v říjnu 1945 dosáhla svého historického vrcholu, když měla 318 000 osob. Po krátkodobém poklesu opět počet stoupal a nového vrcholu dosáhl na počátku 50. let, kdy byla armáda připravována na třetí světovou válku. V zemi, kde žilo kolem 12,5 mil. obyvatel, tehdy sloužilo ve zbrani přibližně 250 000 osob (vojáci z povolání představovali přibližně čtvrtinu). Branná povinnost tehdy platila pro všechno mužské obyvatelstvo od 17 do 60 let. Výkon základní vojenské služby pro odvedené brance byl až na výjimky stanoven na 24 měsíců (v některých letech byla služba prodloužena). Její výkon před listopadem 1989 provázela šikana a špatné životní podmínky. Jen mezi lety 1964 až 1989 nepřežilo službu v armádě celkem 3 843 mužů. Vojáci umírali nikoliv ve válce, ale při běžném cvičení, cvičných střelbách, dopravních nehodách atd. Řada z nich také spáchala sebevraždu, zejména kvůli šikaně. Zatímco v první republice měla armáda ve společnosti velkou prestiž, na konci osmdesátých let tomu bylo naopak.

K poklesu prestiže armády přispěly po únoru 1948 velké čistky. Jejich obětí se stal také gen. Heliodor Píka (1897–1949), který byl po vykonstruovaném procesu popraven (ČTK)

Další pokles prestiže armády přišel poté, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 násilně potlačila Pražské jaro. Československá lidová armáda tehdy nekladla postupujícím jednotkám žádný odpor na pokyn vedení KSČ, které však současně označilo invazi dočasně za okupaci.Na snímku sovětské tanky 21. srpna 1968 na Václavském náměstí (Národní archiv)

Mapa Československa se zakreslenými pohyby vojsk v rámci operace Dunaj, jak zněl krycí název pro okupaci Československa 21. 8. 1968 (ÚSD AV ČR)

Militarizace se také výrazně projevovala ve školství. Na snímku branné cvičení v areálu Svazarmu v Českém Krumlově, nasazování plynových masek, srpen 1987 (ČTK, foto: Jaroslav Sýbek)

Dobová reportáž z vojenské přehlídky na Letné (9. květen 1980)

Militarizace
Dobová reportáž z vojenské přehlídky na Letné (9. květen 1980)